667 sayılı KHK Uygulama Esaslarının 10 uncu Maddesi Uyarınca 240 AKTS Ders Alıp Başarısız Olan Öğrencilerin Sınav Programı