Dr. Öğr. Üyesi Burcu BEKDEŞER’in "Toplam Tiyol Tayini için Yeni Bir Spektrofotometrik Yöntem" başlıklı projesi TÜBİTAK 1001 kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Burcu BEKDEŞER’in yürütücülüğünde 119Z089 proje numarası ile kabul edilen çalışmada aynı anabilim dalından Prof. Dr. Reşat APAK ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BENER araştırmacı olarak yer almaktadır.

Proje kapsamında, toplam tiyol tayini için yeni bir spektrofotometrik yöntem geliştirilecektir. Bu yöntem sayesinde disülfür grubu içeren tiyol bileşikleri indirgeme işlemi olmaksızın sülfhidril grubu içeren tiyol bileşikleri gibi doğrudan tayin edilebilecektir. Ayrıca bu yöntem kullanılarak toplam tiyol tayininin yanında oksidatif belirteç olarak kullanılan tiyol/disülfür oranının çok daha zahmetsiz şekilde belirlenmesi mümkün olacaktır.


Galeri