Kimya Mühendisliği Bölümünden Araş. Gör. Dr. Hasan ÖZDEMİR'in Projesi TUBİTAK 1001 Projeleri Kapsamında Desteklenmeye Uygun Görülmüştür

TÜBİTAK ARDEB tarafından 2018 2. Dönem 1001 Projeleri bilimsel değerlendirme sonuçlarına göre, Üniversitemiz Kimya Mühendisliği Bölümü’nden Yürütücü Araş. Gör. Dr. Hasan ÖZDEMİR, Araştırmacılar Prof. Dr. M. A. Faruk ÖKSÜZÖMER ve Prof. Dr. Serkan Naci KOÇ tarafından TÜBİTAK’a sunulan çalışma 218M396 proje numarası ile kabul edilme başarısı göstermiştir. Bu proje kapsamında, değişen CO ve CO2 içeriklerine sahip sentez gazından uygun sıcaklık ve basınçta yüksek aktivite, metanol veya DME seçimliliği ve dayanıklılığı gösterecek katalizörlerin sentezlenmesi ve karakterizasyonu gerçekleştirilecektir. Yapılacak proje kapsamında CO veya CO2 açısından zengin sentez gazı içerikleri kullanılarak uygun sıcaklık ve basınçta, termodinamik dengenin sağlayabildiği DME veriminin en az %90’nını 100 saat boyunca sağlayabilen katalizör yapılarının eldesi hedeflenmiştir.