Ambalajlı Ürünler ve Plastik Poşet Kullanımı Yeni Kanunla Düzenlenecek.

Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine  yönelik düzenlemelerin yer aldığı 7153 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30621 sayı ve 10.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Plastik torbaların çevre üzerindeki etkileri gerçekten oldukça yıkıcıdır. Pek çok plastik poşetin biyolojik olarak parçalanmaması sonucu doğada uzun yıllar kalarak, ekosistem için son derece olumsuz sonuçlar doğurduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Sadece okyanuslara her yıl atılan ve doğal yollarla yok olmayan plastik atık miktarının 8 milyon ton olduğu düşünülürse problemin büyüklüğü anlaşılacaktır. Plastik poşetlerin sadece kullanım kolaylığına dayanarak yasaklanmasına yönelik birçok itiraz söz konusu olsa da, çevreye verilen zararın kontrol edilmesi gerekmektedir.

İlgili kanunda, çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için uyulması zorunlu standartlar ile vergi, harç, katılma payı, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve temiz teknolojilerin teşviki, geri kazanım katılım payı, plastik poşet ve plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, emisyon ücreti, kirletme bedeli ve kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması ve karbon ticareti gibi piyasaya dayalı mekanizmalar ile ekonomik araçlar ve teşviklerin kullanılması gibi önemli hususlar yer almaktadır.

    


Kanunun 8. Maddesi, Ek Madde 13 gereği, “Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verillecek ve uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenecek ve her yıl için güncellenecektir”.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla  belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulamasını 01.01.2021 tarihinden  itibaren zorunlu tutmakla birlikte, depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satış noktaları depozito  uygulaması toplama sistemine katılım sağlayacaktır.

Depozito uygulanmadan yıllık piyasaya sürülen ambalaj için piyasaya  sürenlere ton başına 100 lira, plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen  satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10  lira idari para cezası verilecektir.

Kaynak: https://achangingwildworld.wordpress.com, Erişim: 12.12.2018, http://www.onegreenplanet.org, Erişim: 12.12.2018