Doç. Dr Adem ÇINARLI’ nın yürütücülüğünü yaptığı TAGEM projesi ile ilgili İran İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle işbirliği toplantısı yapıldı.

Doç. Dr Adem ÇINARLI’ nın yürütücülüğünü yaptığı "Karadeniz Bölgesinde Yetişen Isırgan Otundan Ticari Doğal Tekstil, Kozmetik Ve Gıda Boyası ile Lif Elde Edilmesi ve Elde Edilen Ürünlerin Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması" isimli TAGEM projesi ile ilgili İl-CA Bitkisel Ürünler Ar-Ge firmasının İran İslam Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı yetkilileri ile yaptığı görüşmeler sonucu İran İslam Cumhuriyetin den ilgili firma ve kurumlarla işbirliği yapılması amacıyla 13 Ekim 2018 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti Tarım Bakanlığının Tahran da bulunan yerleşkesinde tıbbi, aromatik ve boya bitkileri konusunda toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya; Türkiye Cumhuriyetinden; İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünden Doç. Dr. Adem ÇINARLI, İL-CA Firmasından Doğal Kõkboya Sanatçısı Berrin ÇAMUR ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörü Emin Serdar KURŞUN, İran İslam Cumhuriyetinden ise Cumhurbaşkanı Temsilcisi, Tarım Bakanlığı İlgili Daire Amirleri, Bitkisel İlaç Firmaları, tıbbi ve aromatik bitki yetiştirme ve işleme firmaları ile, İlgili Enstitülerin Müdürleri de katılmıştır. Toplantı sonucunda ise Türkiye ve İran heyetleri arasında alınan karar sonucunda Üniversiteler arası işbirliği kararının yanında özel sektör işbirlikleri ve yatırımlarının yapılması kararı alınmıştır. Toplantının öğleden sonraki bölümünde Tahran Tıbbi Bitkiler Enstitüsü ziyaret edilmiş, Enstitünün Herbaryum, doku kültürü laboratuvarı ile birlikte tıbbi, aromatik ve boya bitkilerinin üretildiği seralar gezilmiştir.