Hizmetler/Formlar

Üniversitemiz Senatosu tarafından 15.12.2005 tarihinde “İstanbul Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (İ.Ü.ADEK)”, “Yüksek Öğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” esas alınarak oluşturulmuştur. İ.Ü.ADEK, ilk toplantısını 8 Mart 2006 tarihinde gerçekleştirmiştir. İzleyen süreçte YÖDEK Rehberi uyarınca İ.Ü. Stratejik Planlama Kurulu (İ.Ü.SPK) oluşturulmuştur. Daha sonra Rektörlük fakültemizin “Birim Planlama Temsilcisi” ile “Birim Planlama Komisyon Üyeleri” nin belirlenmesini istemiştir.

Fakültemizdeki Stratejik Planlama çalışmaları  26-27 Eylül 2006 tarihlerinde Üniversitenin gerçekleştirdiği Eğitim Çalıştayı ile başlamıştır. Bu tarihten sonra Fakülte Stratejik Planlama Komisyonu haftada bir toplanarak çalışmaları sürdürmüştür. 18 Ekim 2006 tarihinde paydaşlarımızın katılımı ile SWOT analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları haftalık toplantılarda değerlendirilerek amaçlar, hedefler, stratejiler ve faaliyetler belirlenerek 22 Aralık 2006 tarihinde İ.Ü. Mühendislik Fakültesinin 2007-2011 yılları arasındaki beş yıl süreli “Stratejik Planı” oluşturulmuştur.

Aşağıdaki tabloda bölümlerimize ait stratejik planlar verilmiştir. İstdiğiniz bölümün isminin üstüne tıklayarak stratejik planları bilgisayarınıza Adobe pdf dosya formatında indirebilirsiniz. 

Mühendislik Fakültesi
Bölümlerimize Ait Stratejik Planlar
Bilgisayar Mühendisliği     Çevre Mühendisliği
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği     Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği     İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği     Jeofizik Mühendisliği
Kimya Bölümü    Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği    Makina Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

İ.Ü. Döner Sermaye İşletmesi Mühendislik Fakültesi Birimi’nde bölümlere göre sınıflandırılmış fiyat listeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bilgisayar MühendisliğiÇevre Mühendisliği
Deniz Ulaştırma İşletme MühendisliğiElektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliğiİnşaat Mühendisliği
Jeofizik MühendisliğiJeoloji Mühendisliği
Kimya BölüKimya Mühendisliği
Maden MühendisliğiMakina Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği


Döner sermaye hizmetleri başvuru dilekçesi için tıklayınız.

"Dikkat: Döner Sermaye İşletmesinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin faturalar, ilgili hizmete ait ödemenin yapıldığı tarihe kesilmektedir. Firmaların bu durumu göz önünde tutarak takip ve muhasebeleştirme yapması gerekmektedir. "

DİLEKÇEYE EKLENECEK BELGELER:
1. BAŞVURAN KİŞİ İSE:
* Mülke ait tapu fotokopisi
* Başvuru yapan kişiye ait Nüfus Cüzdan fotokopisi
2. BAŞVURAN FİRMA İSE:
*Başvuru antetli kağıtla olucak veya dilekçede kaşe basılmış olmalı
*Firmanın incelenecek yere ait yetki belgesi
* firmanın işi yapacaklarına dair ihale bilgileri
*firma  adına başvuru yapan kişiye ait imza sirküsü
3. İNCELENECEK DAHA ÖNCE HAZIRLANMIŞ RAPOR DEĞERLENDİRMESİ İSE:
* Rapordan bir örnek

NOT: Döner Sermaye Hizmet Bedelleri  yatırılırken Bankada açıklama kısmında başvuru yapan firma ismi Geçmesi
gerekmekte ve Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye Hesabı olduğu özellikle belirtilmesi gerekmektedir.
(Çünkü sadece Döner Sermaye İşletmesi hesabı dendiği zaman para geriye iade edilmektedir.)

HALK BANKASI – BEYAZIT ŞUBESİ 

IBAN NO : TR57 0001 2009 8200 0004 0003 05

HESAP ADI: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi

Döner Sermaye Başvuru dilekçelerinde başvuru yapan kişi / firma hangi isimle başvurmuşsa, dekontta da başvuru yapan kişinin adı TC numarası veya firma ise firma adı dilekçedeki ile aynı isim olması geremektedir.

**Aksi taktirde rapor tesliminde sorun yaşanabilir.

İ.Ü.C. Mühendislik Fakültesi Aday Akademik Değerlendirme Formları

Akademik Değerlendirme Formu - Profesör Kadrosu
Akademik Değerlendirme Formu - Doçent Kadrosu
Akademik Değerlendirme Formu - Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu
Faaliyet ve Puan Tablosu

İ.Ü.C. Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi – Öğretim Görevlisi – Uzman Değerlendirme Formları

Değerlendirme Formu
Ön Değerlendirme Tutanağı
Ön Değerlendirme Formu

İ.Ü.C. Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Formu

Başvuru formu

İ.Ü.C. Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi Süre Uzatma Formu

33/A-50/D maddesi uyarınca araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlarla ilgili süre uzatma bilgi formu

İ.Ü.C. Mühendislik Fakültesi Ek Ders Föyü

Ek ders föyü

Jüri Üyeliği Talep Formu

Jüri Üyeliği Talep Formu

Hususi/Gri Pasaport Talep Formu

Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu 
Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu

Emekli Pasaport Dilekçe Formu

Görevlendirme Talep Formu

Yurtiçi/yurtdışı görevlendirme talep formu

İzin Formu

Akademik Personel İzin formu
İdari Personel İzin formu

Mal Bildirim Formları

Mal Bildirim Formu Zarf Üstü Yazısı
Mal Bildirim Formu

Yurtdışı Görevlendirme Formu & Taahhütname

Yurtdışı Görevlendirme Bilgi Formu
2547 sayılı kanunun 39. maddesi uyarınca yapılan uzun süreli maaşlı ve veya YÖK burslu görevlendirmelerde şartlı taahhütname sened

Fakültemizde her sene iki defa  altı aylık dönemleri kapsayan fakülte bülteni çıkarılmaktadır. Bültenlerde fakültemiz öğretim üye ve elemanlarının bilimsel ve sosyal faaliyetlerine yer verilmektedir. Bültenler PDF dosya tipindedir. 

 Eylül 2015 – Şubat 2016 
 Mart 2015 – Ağustos 2015
 Eylül 2014 – Şubat 2015
 Mart 2014 – Ağustos 2014
 Eylül 2013 – Şubat 2014
 Mart – Ağustos 2013
 Eylül 2012 – Şubat 2013
 Mart – Ağustos 2012
 Eylül 2011 – Şubat 2012
 Mart – Ağustos 2011
 Eylül 2010 – Şubat 2011
 Mart – Ağustos 2010
 Eylül 2009 – Şubat 2010 

Kitap İsmiKapak Fiyatıİndirimli Fiyatı*
ELEKTROKİMYA LAB. UYGULAMASI97,3
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ STOKİOMETRİSİ97,3
ENDÜSTRİYEL ELEKTROKİMYA97,3
FİZİKO KİMYA I17,313,9
FİZİKO KİMYA II17,313,9
EVRİM (EVALUSYON)97,3
İLERİ FİZİKOKİMYA4,73,7
SİSMİK (PROSPEKSİYON JEOFİZİĞİ)4,73,7
KORDİNASYON KİMYASINA GİRİŞ97,3
KİMYASAL PROSES. DİNAMİĞİ VE KONT.9,77,8
ELEKTRO KİMYA17,313,9
MODERN GENEL ANORGANİK KİMYA17,313,9
TEMEL ORGANİK KİMYA97,3
ELEKT. VE ELEKT. PROSPEK.YÖNTEMLERİ97,3
ANALİTİK KİMYA LAB.UYGULAMASI97,3
KOLLOİD KİMYA97,3
ANORGANİK ENDÜSTRİYEL KİMYA19,115,4
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ11,18,8
TEMEL ANALİTİK KİMYA129,6
ZEMİN MEKANİĞİNDE HARÇ ENJEKSİYONU12,610,1
CUMHURİYET DÖNEMİ KİMYA YAYINLARI BİBLİYOG.21,317,1
BİYOMEDİKAL CİHAZLAR VE LABORATUARI26,220,2
JEOTERMİK13,911,2
DENEYSEL ORGANİK KİMYA33,727,1
FORMAL DİLLER VE SOYUT MAKİNELER15,412,4
JEOFİZİK VE TARİHSEL GELİŞİMİ33,126,6
YAPI STATİĞİ II18,314,6
İŞARET VE GÖRÜNTÜ İŞLEMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR16,413,1
BİLGİSAYAR AĞLARI VE HABERLEŞME TEKNİKLERİ22,7
* Fiyatlar TL cinsinden verilmiştir.

Fakültemiz’de Chimica Acta Turcicaİstanbul Yerbilimleri Dergisi ve Journal of Electrical & Electronics Engineering isimleri ile kimya, yerbilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği bilim dallarında üç adet periyodik bilimsel dergi yayınlanmaktadır.