İletişim Rehberi

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİRİMLER İLETİŞİM NUMARALARI
Birim Adı
Dahili
Dekanlık
17500
17501

17502

Fakülte Sekreteri17503

Personel Bürosu
Büro Şefi17505
Özlük17507
Maaş
17506
Maaş17548
Mali İşler Bürosu
Döner Sermaye İşletmesi17510
Mali İşler (Satın alma, Harcırah)17509
Ayniyat Bürosu
Ayniyat Saymanı
17508
Ayniyat
17516
Destek Hizmetleri Bürosu 17536
Yayın Bürosu17527
Kütüphanesi Bürosu17519
Kütüphane II17520
Öğrenci Bürosu 
Büro Sorumlusu17550
Bilgisayar , Çevre,Kimya müh,Jeofizik,Metalurji
17511
Deniz Ulaştırma, Elektrik-Elektronik,Maden,İnşaat17512
Endüstri,Kimya Bölümü,Jeoloji,Makine
17513
Staj
17522
Gişe İşlemleri
17560
E-Posta
muhogris@istanbul.edu.tr
Diğer Birimler
Kampüs Güvenlik Amirliği17910
Kampüs Girişi Güvenlik17524
Fakülte Giriş Güvenlik17523
Internet Kullanım Merkezi17582
Ek Dershane Bloğu Danışma18628
Ek Dershane Öğretim Üyeleri Odası17916