Error: undefined is not a constructor (evaluating 't.fotoGenislikim.includes("%")') https://service-cms.istanbulc.edu.tr/api/webclient/js?site=67B0AA9A30F94826B2FCB4523AF1533A:1:2113 invoke@https://muhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:20619:24 $controllerInit@https://muhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:26021:40 nodeLinkFn@https://muhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24959:44 compositeLinkFn@https://muhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24327:23 publicLinkFn@https://muhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24207:45 https://muhendislik.istanbulc.edu.tr/js/disabled-app-b74bf00075.min.js:1:30039 processQueue@https://muhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31751:30 https://muhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31767:39 $eval@https://muhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33019:28 $digest@https://muhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:32835:36 $apply@https://muhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33127:31 done@https://muhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27448:53 completeRequest@https://muhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27646:15 requestLoaded@https://muhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27587:24 undefined https://muhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:29418 İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa|Mühendislik Fakültesi

Öğrenci

Mezuniyet belgesi ve transkript

MEZUNİYET (ÇIKIŞ BELGESİ) İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) 1 adet dekanlığa hitaben yazılmış dilekçe. (dilekçede ikamet adresi, ev ve cep telefonları , e-mail adresi ve en son sınava girdiği dersin adı yazılacak)

b) Öğrenci kimliği, öğrenci pasosu ve sağlık karnesi teslim edilecek. (eğer bunlardan birisi kayıp ise günlük bir gazeteye kayıp ilanı verilerek gazetenin tamamı teslim edilecek)

c) T.C. kimlik numarası nüfus cüzdanında yazılı olmayan öğrenciler için 2 adet bilgisayar çıktısı.

d) Yabancı uyruklu öğrenciler için 2 adet pasaportun fotokopisi ve www.nvi.gov.tradresinden Yabancı Kimlik No sorgulama ekranı çıktısı.

e) 2 adet önlü arkalı nüfus cüzdan fotokopisi.

f) Bölümlerden demirbaş yazısı ( jeoloji, jeofizik, kimya bölümü, kimya mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrenciler için geçerli)

g) Yurtlarla ilişiğiniz olmadığına dair yazı.

h) Mühendislik Fakültesi Kütüphanesinden üstünüze zimmetli kitap olmadığına dair yazı.

NOT: Eksik Evrak ve bilgi içeren Müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyerek işlem yapılmayacaktır.

 

DUPLİKATA DİPLOMA İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Dilekçe

b) Bir Adet Nüfus Cüzdanının Önlü Arkalı Fotokopisi

c)  Diplomasını Kaybettiğini Belirten Günlük Bir Gazete İlanı (Gazetenin tamamı)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ ZORUNLU STAJ UYGULAMA ESASLARI

1. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesinde belirtilen hükümler uygulanmaktadır.

2. Staj yapılacak yer, ilgili bölüm staj komisyonları ya da öğrenci tarafından tespit edilir.

3. Staj yapılacak tarihler akademik takvime ve staj yönergesine uygun olarak belirlenir.

4. Staj yapılacak yerin istediği belgeler öğrenci tarafından; Bölüm Başkanlıkları veya Dekanlık Öğrenci İşleri Bürosundan temin edilerek staj yerine teslim edilir.

5. Zorunlu Staj Formu’nda öğrenciye ait bilgiler kısmı, öğrenci tarafından bilgisayarda doldurularak 3 adet çıktısı alınıp imzalanmalıdır.

6. Zorunlu Staj Formu’nda staj yerine ait bilgiler kısmı, kurum yetkilisi tarafından doldurulup kaşe ile birlikte imzalanır.

7. Kurum tarafından onaylanan Zorunlu Staj Formuna, öğrenci tarafından sağlık yardımı beyan taahhütname belgesi aslı (veya E-devlet kapısı SGK kurumundan alınacak MÜSTEHAKLIK BELGESİ), Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve Öğrenci Kimlik fotokopisi eklenir.

8. Öğrenci tarafından temin edilen Staj Defteri ve Staj Sicil Fişi doldurulup fotoğraf yapıştırılır.

9. Öğrenci tarafından hazırlanan Zorunlu Staj Formu (ekleri ile birlikte), Staj Defteri ve Staj Sicil Fişi Bölüm Staj Komisyonuna staja başlama tarihinden 30 gün önce teslim edilir. Teslim edilen belgeler Bölüm Staj Komisyonu tarafından kaşe ile birlikte imzalanır.

10. Staj Komisyonu tarafından onaylanan Zorunlu Staj Formu (1 nüshası), Staj Defteri ve Staj Sicil Fişi öğrenciye teslim edilir.

11. Staj Komisyonu tarafından onaylanan Zorunlu Staj Formları (ekleri ile birlikte) ve Staj Komisyon Tespit Listesi öğrencilerin staja başlama tarihinden en az 10 iş günü öncesinde Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmelidir. (Bu süreye riayet edilmeyen formlar SGK tarafından kesilen ağır para cezaları nedeniyle işleme alınmayacaktır.)

12. Staj Komisyonu tarafından staj yapacak öğrencilerin staj başlangıç ve bitiş tarihlerinin kontrolü yapılmalıdır. (Staj iptali, birden fazla staj yapılacaksa tarihlerinin çakışması vb. nedenlerden dolayı oluşacak hatalardan Staj Komisyonları sorumludur.)

13. Öğrencinin stajı iptal etmek istemesi veya tarihlerini değiştirilmesi durumunda derhal Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosuna dilekçe ile (Bölüm Staj Komisyonu onayını alarak) müracaat etmesi gerekmektedir. Aksi durumda stajları geçersiz sayılacaktır.

14. Öğrenci Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi’ni staj başlama tarihinden en erken 10 gün öncesinde Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosundan şahsen temin edilebilir.

15. Öğrenci Staj bitiminde staj yerine onaylattıkları Staj Defteri ve Staj Sicil Fişini takip eden Eğitim Öğretim Yarıyılı başladıktan en geç 3 hafta içinde ilgili Staj Komisyonlarına teslim edeceklerdir. (Bu süreye riayet edilmeyen öğrencilerin stajları kabul edilmeyecektir.)

16. Staj Komisyonları teslim edilen Staj Defteri ve Staj Sicil Fişini değerlendirerek İstanbul Üniversitesi Lisans Programları Staj Yönergesine uygun olarak gerekli bildirimleri Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosuna yapar.

İstanbul Üniversitesi Lisans Programları Staj Yönergesi
Sağlık Yardımı Beyan ve Taahhütnamesi
Zorunlu Staj Formu
Staj Sicil Formu
Zorunlu Staj Puantaj Cetveli
Staj Defteri
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi


Not: Staj Puantaj Cetveli staj yapılan her ay için bir sonraki ayın ilk on günü içinde öğrenci bürosuna ulaştırılmalıdır. (Örneğin 20 Haziran – 15 Ağustos 2012 tarihleri arasında staj yapacak olan öğrencilerimiz; Temmuz ayının ilk on günü içerisinde Haziran ayının puantaj cetvelini; Ağustos ayının ilk on günü içerisinde Temmuz ayının puantaj cetvelini; staj bitiş tarihinden itibaren on gün içerisinde de Ağustos ayının puantaj cetvelini staj yaptığı kuruma onaylatarak öğrenci bürosuna ulaştırmalıdır.)


STAJ ÜCRETLERİNE İŞSİZLİK FONU KATKISI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 ‘’3308 sayılı Mesleki Eğitim kanununa göre işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin ücretlerinin bir kısmının işsizlik fonundan karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar’’ yürürlüğe girmiştir. 

 Bu kapsamda staj süresinde stajyer öğrencilere ücret ödeyerek işsizlik fonu katkısından faydalanmak isteyen işletmelerin; ekteki tabloyu eksiksiz onaylayarak, puantaj cetveli (onaylı) ve öğrencinin hesabına yatırılan ücretin banka dekontlarıyla birlikte (maaş bordrosu kabul edilmemektedir) staj bitiminden en geç 30 gün içerisinde Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosuna ulaştırmaları gerekmektedir.

​Diploma Teslim Süreci

·         Diploma alabilmek için ilgili yönerge gereği Geçici Mezuniyet Belgesinin aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Geçici Mezuniyet Belgesinin kayıp olması durumunda ulusal bir gazeteye kayıp ilanı verilerek ilanın yayınlandığı gazete ile birlikte öğrenci işleri bürosuna müracaat edilir.

·         Diploma teslimi için gelen mezunlarımız nüfus cüzdanı ibraz etmek durumundadır. Mezun olunduktan sonra ad/soyad değişikliği olmuş ise bu durumun diploma teslim alınırken belgelenmesi gerekmektedir. (Evlilik nedeniyle soyadı değişikliği olması durumunda önceki soyad nüfus cüzdanında mevcut değil ise evlilik cüzdanı fotokopisi ibraz edilmelidir.)

·         İstanbul dışında olan veya İstanbul dışında ikamet eden mezunların diplomaları, dilekçe ile müracaatları halinde bulundukları şehrin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, yurt dışındaki mezunların diplomaları ise dilekçe ile müracaatları halinde bulundukları ülkelerdeki Dışişleri Bakanlığı’na bağlı dış temsilciliklere posta yoluyla gönderilerek ilgili kurumlar aracılığıyla yemin ettirilerek verilir.

·         Diploma yalnızca hak sahiplerinin kendilerine teslim edilir. Zorunlu hallerde, noter onaylı vekâletname ibraz eden vekiline teslim edilir. Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından alınmış olması gerekir. Vefat eden mezunun diploması, istekleri halinde kanuni mirasçılarına verilir.

Fakültemize 0212 473 70 70 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Dahili telefonlardan bölüm sekreterlikleri ile iletişim kurabilirsiniz.

Bilgisayar Mühendisliği17903
Çevre Mühendisliği17721
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği17813
Elektrik-Elektronik Mühendisliği17896
Endüstri Mühendisliği17746
İnşaat Mühendisliği17919
Jeofizik Mühendisliği17559
Jeoloji Mühendisliği17895
Kimya Bölümü17626
Kimya Mühendisliği17709
Maden Mühendisliği17818
Makina Mühendisliği17912
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği17646