Sıkça Sorulan Sorular

* Fakültenize doğrudan ulaşabileceğim adres, telefon faks ve e-posta bilgileri nedir?

Telefon Numarası : 0 212 473 70 70

Faks Numarası : 0 212 473 71 82

e-posta : muhogris@istanbul.edu.tr

 

* Fakültenize kayıt hakkı kazandım, kayıt için ne zaman gelmem gerekir? Bununla ilgili önceden randevu almam gerekir mi? Kayıt adresiniz nedir?

ÖSYM’nin belirlediği kayıt takvimine göre İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Avcılar Kampüsünde kayıtlar yapılır. Randevu almaya gerek yoktur.

 

* Fakültenizde oryantasyon programı var mı? Süreç nasıl işliyor?

Fakültemizde oryantasyon programı yoktur.

 

* Fakültenizde yabancı dil hazırlık eğitimi var mı?

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün ve İkinci Öğretim), Bilgisayar Mühendisliği (Örgün ve İkinci Öğretim), Kimya Mühendisliği ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Güverte Opsiyonuna kayıt olacak öğrenciler için) Programlarında yabancı dil hazırlık eğitimi vardır.

 

* Öğrenci Belgesine ihtiyacım var. Öğrenci Belgemi nasıl alabilirim?

Öğrenci Otomasyon Sisteminde Belge Talepleri (1378) ekranından başvurulabilir.

 

* Kayıt Dondurmak istiyorum, bunun için ne yapmak gerekmektedir?

İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Kayıt Dondurma başlıklı 29. maddesi uyarınca işlem yapılmaktadır.

 

* Kayıt Sildirmek istiyorum, bunun için ne yapmam gerekmektedir?

Dilekçe ile Öğrenci İşleri Bürosuna şahsen başvurmanız gerekmektedir.

 

* Askerlik şubemden yazı geldi, askerliğimi nasıl tecil ettirebilirim?

Dilekçe ile Öğrenci İşleri Bürosuna müracaat ederek Askerlik Durum Belgesi talep edebilirsiniz.

 

* Derslerime ait sınav notlarımı göremiyorum?

İlgili dersin sorumlusu, her öğrencinin başarı notunu sınav tarihinden itibaren yedi gün içinde ilân eder.

 

* Sınav listesinde adımı göremiyorum?

Sorun, Öğrenci Otomasyon Sistemindeki Çözüm Merkezine yazılabilir. Öğrenci kayıt ders seçme işlemini yapıp danışman onayı tamamlandıktan sonra (Öğrenim Ücreti Borcu yoksa) Öğrenci Otomasyonunda seçilen derslerin karşısında “kesin kayıt” ibaresi yazar. Sınav listelerinde öğrencinin isminin olmaması danışman onayı yapılmaması veya öğrenim ücreti borcu olmasından kaynaklanır.

 

* Derslerime ait Başarı Notumu (Harf Notumu) sonuç açıklamasına rağmen hala göremiyorum?

İlgili dersin sorumlusu, her öğrencinin başarı notunu sınav tarihinden itibaren yedi gün içinde ilân eder. Dersin sınav sonuç listesi (harf notu listesi) dersin sorumlusu tarafından Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edildiğinde ilan edilerek, harf notları öğrencilerin otomasyon ekranına yansır.

 

* Ara Sınavlara giremedim, geldiğimde bunların hepsine girebilir miyim?

Koşulları yerine getirmesine rağmen ara sınava geçerli bir nedenle giremeyen bir öğrencinin, süresi içerisinde bir dilekçe ile beyan ettiği mazeretinin fakülte yönetim kurulunca kabul edilmesi üzerine ara sınav yerine yapılan mazeret sınavına girebilir.

 

* Yatay Geçiş hakkında bilgi alabilir miyim?

Yatay Geçişler “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve “İstanbul Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge”sine uygun olarak yapılır. Başvuru tarihleri ve koşulları İstanbul Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından İstanbul Üniversitesi web sayfasında ilan edilir.

 

* Sınav tarihleri nasıl öğrenebilirim?

Fakültemizde ortak derslerin sınav tarihleri muh.istanbul.edu.tr web sayfasında ilan edilir.

Diğer dersler bölümlerin web sayfalarından ilan edilir.

 

* Harçsız Öğrenci Pasaportu çıkartılabiliyor mu?

Öğrencinin başvurusu Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Uygun bulunduğu takdirde harçsız öğrenci pasaportu alabilmesi için gerekli yazı verilir.

 

* Sınava giremedim, raporum var, sınava girmem için geçerli olur mu?

Sağlık Raporlarının verildiği tarihten itibaren 7 (Yedi) takvim günü içerisinde dilekçe ile birlikte Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeniz gerekmektedir. Raporlar sadece ara sınavlar için geçerlidir.

 

* Kaç dersten bütünleme sınavına girebilirim?

Bitirme sınavından başarısız olduğunuz bütün derslerden bütünleme sınavına girebilirsiniz.

 

* Kayıt yenileme işlemini ne zaman, nasıl yapmam gerekiyor?

Akademik Takvim her eğitim-öğretim yılı başlamadan önce İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Mühendislik Fakültesi web sayfalarından ilan edilir.

 

* Öğrenci Kimliğimi kaybettim, öğrenci kimliğimi yeniden nasıl çıkartabilirim?

Aşağıdaki belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Bürosuna dilekçeyle başvurur.

– Kaybın yerel veya ulusal bir gazetede ilan edilmesi (Günlük Gazeteler)

– Kayıp kimlik ücreti olan 20 TL (Yirmi Türk Lirası) Halk Bankası 082006200222 nolu hesaba yatırılarak dekont alınmalıdır. (Dekontta öğrencinin ADI-SOYADI ve açıklama olarak KİMLİK ÜCRETİ olduğu belirtilecektir.).

 

* ABC dersinden 100 üzerinden XYZ almıştım ancak daha yüksek not bekliyordum bunun yeniden incelenmesini istiyorum?

Öğrenciler, ara sınav sonuçlarının ve 100 üzerinden değerlendirilerek belirlenen yarıyıl/yıl sonu sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içinde, öğrenci işleri bürosuna bir dilekçe ile başvurarak sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekan sınav kağıdının incelenmesi için, biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Komisyon sonucu Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak sonuç öğrenci otomasyonuna yansıtılır.

 

* Fakültenizde çift anadal/yandal imkânı var mıdır? Hangi programlar arasında yapılabiliyor? Özel şartı var mıdır?

Fakültemizde çift anadal/yandal kontenjanları akademik takvimde belirlenen süreler içersinde yapılmaktadır. Özel koşullar bölümler tarafından belirlenmektedir. Eğer bölümler çift anadal/yandal programına kabul edecekleri öğrencilerin hangi bölüm öğrencisi olacağını özel koşul olarak belirlememişse her program arasında ÇAP ve YANDAL yapılabilir.

 

* Fakültenizde geçme notu kaçtır? Sınıf geçmek için ortalamanın kaç olması gereklidir?

Yarıyıl esası uygulamasında herhangi bir yarıyıl sonunda AGNO’su 1.80’in altında kalan öğrenciler, sınamalı öğrenci sayılır. Bu alt sınır fakülte kurulu kararıyla yükseltilebilir. Sınamalı öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarında yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri gibi etkinliklerde görevlendirilemez, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemez.

 

* Fakültenizde üst sınıftan ders alma durumu var mıdır? Hangi derslerdir?

Üst sınıftan ders alma durumu yoktur. AGNO’su yarıyıl esası uygulamasında birbirini takip eden iki yarıyıl 1.80’in altında kalan öğrenciler başarısız duruma düşerler. Başarısız öğrenciler yeni zorunlu ders alamaz. Ancak seçmeli ders alabilirler.

 

* Dönem tekrarı yapmam durumumda Fakültemizden uzatmadan bitirme şansım var mıdır?

Uzatmadan bitirme şansı yoktur.

 

* Mazeret sınavları ara sınavlardan sonra kaç gün içerisinde yapılmaktadır?

Fakültemizde ara sınavlarının bittikten sonra Fakülte Yönetim Kurulunun uygun bulduğu tarihler arasında mazeret ara sınavları yapılır.

 

* Kayıt yenileme süresi geçtikten sonra kayıt yaptırabilir miyim?

Akademik Takvimde belirtilen süreler arasında kayıt yenileme yapılabilir.

 

* Erasmus başvuru tarihi ne zaman?

Erasmus Öğrenim Hareketliliği ön başvuruları her yıl Şubat ayı içerisinde İstanbul Üniversitesi Erasmus Web sayfasından “Başvuru ve Otomasyon sistemi” üzerinden on-line olarak yapılmaktadır.

 

* Erasmus imkanları ve şartları nelerdir?

Erasmus imkanları ve şartları, Üniversitemiz Erasmus web sayfasında açıklanmaktadır.

 

* Farabi başvuru tarihi ne zaman?

Farabi Değişim Programı Aday Öğrenci Başvuruları her yıl Mart ayı başında İstanbul Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğüne yapılmaktadır. Buna ilişkin duyurular Üniversitemiz Farabi web sayfasından takip edilebilir.

 

* Farabi imkanları ve şartları nelerdir?

Farabi imkanları ve şartları, Üniversitemiz Farabi web sayfasında açıklanmaktadır.

 

* Hangi değişim programları bulunmaktadır?

Öğrenci Değişim Programı olarak Yurtdışı Erasmus, Yurtiçi Farabi Programları bulunmaktadır.