2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNDE STAJ YAPACAK OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNDE STAJ YAPACAK OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının; 07.04.2020 tarihli 25557 sayılı, 09.04.2020 tarihli 25893 ve 26035 sayılı, 10.04.2020 tarihli 26317 sayılı, 13.04.2020 tarihli 26443, 26444 ve 26482 sayılı, 11.05.2020 tarihli 30480 sayılı yazıları ve 05/05/2020 tarihli YÖK web sayfasındaki açıklaması doğrultusunda, Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla, öğrencilerin staj / uygulama eğitimlerini, dijital ortamda uzaktan öğretim ile ya da yazın yoğunlaştırılmış olarak verilmesini üniversitelerin ilgili kurullarına bırakması nedeniyle, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 12.05.2020 tarihli ve 61187 sayılı teklif yazısı uyarınca ve salgın hastalık nedeniyle 2019/2020 eğitim-öğretim yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı kalmak üzere;

Üniversitemizde öğrenim gören tüm öğrencilerin stajlarını dijital imkânlarla uzaktan öğretim yoluyla ödev, sunum, proje ya da uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler şeklinde hazırlatılarak yapabilecekleri 13.05.2020 tarihli 8 sayılı Senato kararıyla uygun bulunmuştur.

İlgili karar kapsamında;

                                                                                                                                              

1- 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz döneminde staj işlemleri, “İstanbul Üniversitesi Lisans Programları Staj Yönergesi”ne ve “https://muhendislik.istanbulc.edu.tr/tr/content/ogrenci/staj” web adresinde duyurulmuş olan “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitimi Zorunlu Staj Uygulama Esasları” na uygun şekilde yürütülecektir.


2-  2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz döneminde staj yapacak öğrenciler; Bölüm Staj Komisyonlarının onaylayacağı kurumlarda fiziki olarak çalışarak veya ilgili kararda belirtildiği üzere uzaktan çalışma usulüyle yapabileceklerdir.


3-  Staja tabi öğrenciler bitirme sınavlarının bitiş tarihi tarihinden sonraki ilk işi günü olan 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren staja başlayabilirler.


4- Öğrenciler; staj yapacağı kurum tarafından onaylanan “Zorunlu Staj Formu”, Sağlık Yardımı Beyan ve Taahhütnamesini (veya E-devlet kapısı SGK kurumundan alınacak Müstehaklık Belgesi), Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve Öğrenci Kimlik Kart fotokopisini okunaklı bir şekilde taratarak Bölüm Başkanlığınızca ilan edilecek olan e-posta adresine staj başlangıç tarihinden 30 gün önce  göndermeleri gerekmektedir.


5- Uzaktan çalışma usulüyle staj yapacak öğrencilerin, ekteki kabul dilekçesini staj yapacakları kuruma onaylatarak 4 üncü maddede belirtilen başvuru belgeleriyle birlikte göndermeleri gerekmektedir.

 

6- Staj yapılacak kurumların talep etmesi halinde öğrencilerimiz staj girişlerinin yapıldığına dair belgeyi e-devlet üzerinden, “sigortalı işe giriş işten bildirgesi” şeklinde aratarak staj başlangıç tarihinden 3 gün önce alabilirler.


uzaktan-ogretim-staj-kabul-dilekcesi.docx