İÜC-Erasmus Koordinatörlüğü Corona Virüs hk.

Bildiğiniz üzere tüm dünyayı tehdit eden Coronavirüs salgını Erasmus Hareketliliklerini de olumsuz etkilemektedir.
Gerek öğrencilerimiz gerek öğretim üyelerimizin bu konudaki mağduriyetlerini en aza indirgemek amacıyla gerek üniversitemiz ve  Ulusal Ajans tarafından bir takım tedbirler alınmıştır.

·         Erasmus kapsamında gidecek ama henüz gitmemiş olan öğrencilerimiz haklarından feragat edebilirler.

·         Halen üniversitemizin muhtelif fakültelerinde Erasmus bağlamında eğitim gören veya staj faaliyetine katılan yabancı öğrenciler istedikleri takdirde ülkelerine geri dönebilirler. Bulundukları süre için kendilerine katılım belgesi verilecektir.

Sürecin üstesinden en iyi şekilde gelebilmek amacıyla hep birlikte süreçleri takip edeceğiz. Vereceğiniz destek için şimdiden teşekkür ederiz.

saygılarımızla,