Matematik I, Mathematics I ve Yabancı Dil I dersleri ara sınav oturma planları.