“New Trends in Geophysics and Engineering 2018” adlı Uluslararası Sempozyumu

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü olarak düzenlemiş olduğumuz “New Trends in Geophysics and Engineering 2018” adlı Uluslararası Sempozyumumuz 07-09 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa  Mühendislik Fakültesi Ali Rıza Berkem Konferans Salonunda yapılacaktır.

Sempozyumumuzun düzenleme kurulunda yedi (7) farklı ülkeden (Amerika, Almanya, Bulgaristan, İsviçre, İtalya, Yunanistan, Rusya) 18 bilim insanı yer almaktadır.

Ülkemiz ve dünya üniversitelerinden çok sayıda saygın bilim insanın buluştuğu bilimsel ve teknik komitemiz Jeofizik ve mühendislik anlamında büyük önem arz etmektedir.  Kongremize altı (6) farklı ülkeden 18 adet bildiri olmak üzere toplamda 70’e yakın sözlü ve poster sunumu kabul edilmiş olup uluslararası katılımcıları da üniversitemizde ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacağız.

Sempozyumumuzda jeofizik ve mühendislik bağlamında çeşitli konular (arkeolojik incelemeler, yapay zeka, atmosfer bilimleri, sismoloji, eğitim problemleri, mühendislik ve çevre jeofiziği, enerji ve doğal kaynaklar, çevre ve iklim, adli tıp ve arkeolojik uygulamalar, jeodinamik ve tektonik, jeo-paleo-kaya ve çevre manyetizması, yapılarda jeofizik uygulamalar jeofizik veri sistemleri, jeotermik ve jeotermal araştırmalar, yeraltısuyu araştırmaları, jeofizik tarihi, hidroloji araştırmaları, deniz jeofiziği, maden ve endüstriyel hammadde araştırmaları, jeofizikte modelleme, doğal afetler, doğrusal olmayan süreçler, oşinografi, petrol ve doğal gaz çalışmaları, zemin sistem bilimi, güneş-yer fiziği, yerkabuğu, manto ve çekirdeği araştırmaları, kuramsal jeofizik, kentsel planlama ve mikrobölgeleme) sunulacak ve tartışılacaktır.

Jeofizik Mühendisliğinde son gelişmeler ve karşılaşılan mühendislik problemlerinin ağırlıklı olarak tartışılacağı sempozyumumuzda ülkemizin içerisinde bulunduğu deprem riskleri ve tehlike arz eden bölgeler ile yaşadığımız coğrafyaya ait güncel deprem çalışmaları-tartışmaları dikkat çekici olacağı inancındayız. Jeofiziksel diğer yeni bulgularında yer alacağı sempozyumumuza katılımınızı ve desteklerinizi bekliyoruz.


HONORARY COMMITTEE

Nuri AYDIN (IUC-Rector)
Mehmet BİLGİN (IUC-Dean)
Zihni Mümtaz HİSARLI (IUC Head of Geophysical Engineering)

ORGANIZING COMMITTEE
Ali Muhittin ALBORA (IUC-Turkey)
Ferhat ÖZÇEP (IUC-Turkey)
Hakan ALP (IUC-Turkey)

LOCAL ORGANISING COMMITTEE
Hande AYKUT VARDAR (IUC-Turkey)
Mehmet Ali ÜGE (IUC-Turkey)
Nurcan KAYA (IUC-Turkey)
Yeliz İŞCAN ALP (IUC-Turkey)


Web adresi: http://ntge2018.istanbulc.edu.tr/en/

İletişim: ntge2018@istanbul.edu.tr

Galeri