100 yıl sonra, sessiz Ganos Fayı yeniden gözlemleniyor.

Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ)’nun batı ucunda, Tekirdağ ile Saros Körfezi arasında yer alan Ganos Fayı, en son 1912 yılında büyüklüğü 7.4 olan Mürefte depremiyle kırılmış ve 1115 kişinin yaşamını yitirmesine, 9000 civarında binanın yıkılmasına neden olmuştu. Yılda ortalama 20mm hareket biriktiren Ganos Fayı’nın, son depremden bu yana toplam 2m’lik bir atım biriktirdiği tahmin edilmektedir. İlginç bir şekilde Ganos Fayı, doğusunda yer alan Marmara Fayı’na ve batıda yer alan Saros Fayı’na göre sismik olarak son derece sessizdir.
Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Eşref YALÇINKAYA’nın yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK-BMBF Almanya – İkili işbirliği projesi Ganos Fayı’nın bu ilginç davranışını anlayabilmek amacıyla fay üzerinde yoğun bir sismik gözlem ağı kurmayı hedeflemiştir. Almanya-GFZ’ten Prof.Dr. Marco Bohnhoff ve ekibinin dış partner olduğu, Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden Doç.Dr. Ethem GÖRGÜN ve Doç.Dr. Hakan ALP’in yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi ve AFAD’tan araştırmacıların yer aldığı proje Ocak 2019 tarihinde resmi olarak başlamıştır.


Proje ile hedeflenen Ganos Fayı’nın güncel depremselliğinin hassas olarak ortaya çıkarılması ve kırık zonunun fiziksel özelliklerinin belirlenmesidir. Proje kapsamında fay zonu üzerinde 40 istasyondan oluşan bir sismik ağ kurulacak ve 2 yıl süreyle eksi magnitüdlere varan depremler kaydedilebilecektir. Ağ içinde çok küçük hatalara sahip lokasyon tayini yapılabilecek ve oldukça düşük saçılmalara sahip kaynak mekanizması çözümleri hesaplanabilecektir. Elde edilen yüksek çözünürlükteki parametreler kullanılarak, fay düzlemi üzerinde günümüz gerilme durumunun ve olası asperite (fay pürüzü) alanlarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda, tasarlanan sismik ağ fay zonu boyunca düşük hız bölgelerinin ve iki malzemeli (bimateryal) ara yüzeylerin özellikleri, Fay Zonu Baş Dalgaları (FZBD), Fay Zonu Kapanlanmış Dalgalar (FZKD) kullanılarak görüntülenmesi hedeflenmektedir.