ERANET Proje Toplantısı

Fakültemiz öğretim üyesi Prof.Dr. Hüseyin Selçuk'un proje yürütücüsü olduğu ERANET projesi toplantısını  "WaterJPI WaterWorks2016 Mid-term Evaluation Meeting of RDI Projects" kapsamında 27-28 Mart 2019 tarihleri arasında İspanya'nın Madrid kentinde düzenledi. Toplantıya; 

Proje Yürütücüsü
İstanbul üniversitesi - Cerrahpaşa'dan
Prof.Dr. Hüseyin Selçuk
Doç.Dr. Serdar Aydın
Doç.Dr. Atakan Öngen

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'den
Dr.Öğr.Üyesi Hatice Eser Ökten

University of Ontario, Institute of Technology - Kanada' dan
Prof.Dr. İbrahim Dinçer

Plataforma Solar de Almeria - İspanya'dan
Prof.Dr. Sixto Malato

ekip olarak katıldı.

Bu projenin amacı, arıtılmış kentsel atıksularının (KAS) tarımsal sulamada yeniden kullanılabilmesini sağlayan yeni ve enerji verimliliğine sahip üçüncül arıtma teknolojisi geliştirmek ve uygulamaktır. Proje aynı zamanda güvenli besin üretimine örneğin çapraz bulaşma ve genetik mutasyona da hitap etmektedir. İlk adım olarak yerinde enerji kaynaklarını (solar ve UV) kullanan yeni fotokatalitik arıtma reaktörü geliştirilecektir. Bu yeni yaklaşımın orjinalliği, daha önce üzerine çalışma yapılmamış, arıtılmış KAS’dan temiz, doğal olarak zengin besin içeriğine sahip sulama suyu ve hidrojen üretimi için fotoaktif fotoanot elektrot ile bir membran yığınının su arıtma ünitelerine entegre edilmesidir. Toprak ve hidrofonik sera mahsullerinin sulaması amacıyla uygulanacak yüksek verimli su arıtma konfigürasyonları için solar enerji ile ileri oksidasyon prosesleri sisteme entegre edilecektir. Solar atıksu yeniden kullanım sistemlerinin sağlık risk değerlendirmeleri tarım ürünlerinde önemli kirleticilerin, mikrobiyal indikatörlerin ve suda, toprakta ve mahsüllerde tüm ekotoksik/genotoksik etkilerin izlenmesiyle yapılacaktır.